Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne oznámte prosím telefonicky alebo osobne v ambulancii.

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky (objednanie telefonicky, osobne, e-mailom).

line

Objednanie gynekologického vyšetrenia online cez našu internetovú stránku.

line

Od 1.11.2013 MUDr. Ladecká Tomková Lenka prebrala zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Krutákovej Magdalény.

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
Pôrodníctvo - služby

  • diagnostika gravidity
  • kompletné laboratórne vyšetrenia v gravidite
  • pravidelné prehliadky v tehotenstve v doporučených intervaloch
  • kombinovaný genetický skríning chromozomálnych aberácií
  • zabezpečenie genetickej konzultácie a odberu plodovej vody (amniocentézy) v indikovaných prípadoch a pri pozitívnom prenatálnom skríningu
  • diagnostika a manažment rizikovej a patologickej gravidity
  • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení v odborných ambulanciách na interdisciplinárnej úrovni v prípade patologických nálezov u matky a plodu
  • sledovanie stavu plodu CTG monitoringom - záznam srdcovej akcie plodu a kontrakcií maternice
  • ultrazvukové vyšetrenia počas gravidity: diagnostika včasnej gravidity, korekcia termínu pôrodu podľa ultrazvuku, skríningové ultrazvukové vyšetrenia v I., II. a III. trimestri gravidity, morfológia a biometria plodu s odhadom hmotnosti a záchytom rastovej retardácie, prietoky za účelom vyšetrenia funkcie fetoplacentárnej jednotky, cervikometria - ultrazvukové meranie dĺžky krčka maternice pri hroziacom potrate a predčasnom pôrode, určenie pohlavia plodu ...
  • 3D/4D ultrazvuk s uložením záznamu na USB kľúč, CD/DVD medium
bottom