Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
Personál

MUDr. Ladecká Tomková Lenka

MUDr. Ladecká Tomková Lenka

gynekológ - pôrodník

Vzdelanie:

 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
 • Špecializačná atestácia I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializačná atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Certifikáty:
  • Certifikát The Fetal Medicine Foundation (FMF London) na vykonávanie ultrazvukového skríningu v I. trimestri gravidity (NT)
  • Certifikát V.I.S.U.S. Course na vykonávanie 3D/4D ultrazvukového vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve
  • Sonomamodiagnostika
  • Kolposkopia

Odborná prax:

 • 1992 – 2003: Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica Martin
 • 1997 – 2003: Centrum prevencie rakoviny, Martin
 • 2003 – 2012: Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
 • 2013 – doteraz: GYN-VIA, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Trenčín


Mgr. Habalová Andrea

Mgr. Kecerová Paulína

pôrodná asistentka

Vzdelanie:

 • Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne
 • VŠ magisterské vzdelanie v študijnom odbore pôrodná asistencia, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Odborná prax:

 • 2010 – 2014: Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
 • 2015 – doteraz: GYN-VIA, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Trenčín


Bc. Veronika Barišová

Bc. Barišová Veronika

zdravotná sestra

Vzdelanie:

 • Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne
 • VŠ bakalárske vzdelanie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Odborná prax:

 • 2012 – 2022: Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Trenčín
 • 2022 – doteraz: GYN-VIA, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Trenčín
bottom