Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
Preventívna starostlivosť v materstve

Obsah
Anamnéza: termín poslednej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu. Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie velkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu. Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Okruh poistencov
tehotné ženy

Periodicita
raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

Zoznam výkonov

Názov výkonuIndikačné obmedzenie
Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti
Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánovnajviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
US vyšetrenie plodu
Amnioskopia
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)
Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)
Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)
Glukóza (ENZ)
Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Alfa-fetoproteín v sére
Alfa-fetoproteín v plodovej vode
Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)
Choriogonadotropný hormón
L/S pomer v plodovej vode
Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody
Hemogram 5 parametrový
Hemogram 8 parametrový
Sedimentácia erytrocytov - FW
ABO antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)
Rh-antigény (AGL)
HBsAg antigén (EIA)
Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)
Protilátky proti Treponema pallidum (HA)
Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)
HBsAb - jednotlivo (EIA)
HBsAb - skupinovo (EIA)
HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HBsAg skríning - skupinovo (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (WB)
HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HIV protilátky - kvantitatívne (WB)
Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)
Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)
Toxoplasma gondii - protilátky (IF)
Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)
Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne
Toxoplasma gondii IgA (EIA)
Toxoplasma gondii IgG (EIA)
Toxoplazma gondii IgM (EIA)
Chromozómy plodu konvenčnou metódou
Kultivácia buniek plodu
US vyšetrenie gravidity
Amniocentéza
TSH, anti TPO
PAPP-A, free-β-hCG
Estriol
Kultivácia z vaginy na GBS
(Streptococcus agalactiae)
bottom