Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
Cenník

Cenník ambulantných výkonov - pre poistené pacientky registrované v našej v ambulancii

Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1x ročne (vaginálne vyšetrenie, onkocytologický ster z krčka maternice, palpačné gynekologické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, palpačné vyšetrenie prsníkov) 0,00 €
Preventívna starostlivosť v gravidite (laboratórne odbery a pravidelné prehliadky tehotných v prenatálnej poradni v doporučených intervaloch) 0,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie tehotnej v 10., 20., 30. týždni - 3x počas gravidity (ďalšie ultrazvukové vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia) 0,00 €
3D/4D ultrazvuk v gravidite s uložením záznamu na USB kľúč
(cena je vrátane 2 čiernobielych 3D fotografií)
50,00 €
Fotka z ultrazvukového 2D vyšetrenia (čiernobiela) 3,00 €
Fotka z ultrazvukového 3D vyšetrenia (čiernobiela) 6,00 €
Fotky z ultrazvukového 3D vyšetrenia (2 čiernobiele fotky) 9,00 €
Fotka z ultrazvukového 3D vyšetrenia (farebná 10x15 cm) 10,00 €

Cenník ďalších výkonov a nadštandardných služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia je dostupný v priestoroch čakárne našej ambulancie.


Cenník ambulantných výkonov - pre nepoistené pacientky a pre neregistrované pacientky v našej ambulancii

Vyšetrenie na žiadosť pacientky bez ultrazvuku (gynekologická a tehotná pacientka) 25,00 €
Ultrazvukové gynekologické transvaginálne vyšetrenie 20,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite ( I., II., III. trimester) 30,00 €
3D/4D ultrazvuk v gravidite s uložením záznamu na prinesený nový USB kľúč (cena vrátane 2 čiernobielych 3D fotografií) 50,00 €
Fotky z ultrazvukového 3D vyšetrenia (4 čiernobiele fotky) 18,00 €
Kardiotokografické vyšetrenie plodu - CTG záznam 10,00 €
LBC cytologický ster z krčka maternice do tekutého média (cena za odberový materiál) + cena za spracovanie a vyšetrenie podľa cenníka laboratória 25,00 €
Odber krvi do uzavretého systému (1 skúmavka) + cena podľa cenníka laboratória 5,00 €
Odber kultivácie (1 transportný materiál) + cena podľa cenníka laboratória 5,00 €
Vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín (doplatok) + cena za vyšetrenie 30,00 €
bottom