Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
LBC - Liquid Based Cytology

Rakovina krčka maternice je po rakovine prsníka druhým najčastejším nádorovým ochorením žien. Každoročne je táto malignita diagnostikovaná u viac ako pol milióna žien vo svete. V Európe každých 18 minút zomrie jedna žena na túto diagnózu. Na Slovensku každý rok pribudne takmer 600 nových ochorení. Vyše 200 Sloveniek v produktívnom veku každoročne svoj boj prehrá. Preventívne cytologické vyšetrenie z krčka maternice na Slovensku ignoruje takmer 80% žien.

Vyšetrenie „Liquid Based Cytology“ (LBC) je u nás dostupné od roku 2010.

Údaje American Cancer Society ukazujú, že od roku 1996, keď bola zavedená „Liquid Based Cytology“ klesla frekvencia výskytu rakoviny krčka maternice takmer o 30%.

V USA sa „Liquid Based Cytology“ v cytologickej diagnostike stala štandardom - viac ako 70% odberov tvorí LBC. Podobne v Anglicku, Škótsku, Írsku a vo Švajčiarsku je táto metóda najpoužívanejšou v cytologickej diagnostike prekanceróz krčka maternice.

LBC - Liquid Based Cytology:

 • Bunečný materiál je ihneď po odbere uchovávaný v kvapalnom médiu. Roztok zabezpečí oddelenie diagnosticky dôležitých buniek od nečistôt.
 • Preparát je pripravovaný a štandardizovaný pomocou špeciálneho prístroja. Odpadajú tak najčastejšie chyby a riziká spojené s prípravou vzoriek, s kvalitou techniky vytvorenia náteru i chyby pri fixácii.
 • Vzorka môže byť viackrát použitá. Možnosť vytvorenia viacerých náterov z tej istej vzorky umožňuje použitie imunocytochemických vyšetrení, ktoré otvárajú nové možnosti diagnostiky.
 • Súbežné vyšetrenie HPV a niektorých patologických mikroorganizmov šetria čas a obmedzujú počet následných vyšetrení a odberov. Z tej istej vzorky je možné vyšetriť i HPV bez nutnosti ďalšieho odberu.

Preparát vytvorený prístrojom je prehľadný, bunky sú usporiadané v jednej tenkej vrstve. Je čitateľnejší a prakticky bez výskytu krvi, hlienu či inej kontaminácie, čím sa zvyšuje presnosť diagnostiky.

Klasická cytológia:

 • Kvalita diagnostiky je závislá na kvalite odberu, technike vytvorenia steru a spoľahlivej fixácii.
 • Väčšie riziko inherentných vplyvov pri vytváraní vzorky.
 • Na preparát je prenesené len malé množstvo odobratého materiálu (cca 20%).
 • Vzorka je použiteľná len jednorazovo (nie je možné použiť viac farbení).

Pri klasickej cytológii je vzorka buniek odobratá z krčka maternice nanášaná ručne na sklíčko a ster sa vytvára manuálne. Kvalita preparátu je závislá na technike nanášania, fixácii a iných subjektívnych faktoroch. Odčítanie steru môže byť sťažené vzhľadom k tvorbe zhlukov buniek či kontaminácii krvou, hlienom, atď.

Výhody Liquid Based Cytology oproti klasickej cytológií:

 1. Zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových, ale aj glandulárnych lézií (podľa závažnosti stupňa dysplázie ide o 2 až 4 násobné zvýšenie senzitivity pri nezníženej špecificite záchytu) čo znamená istejšiu a presnejšiu diagnózu pre lekára i pacientku.
 2. Zvyšuje počet sterov s prítomnými endocervikálnymi bunkami, t.j. zvyšuje reprezentatívnosť odobraného materiálu. Nereprezentatívnosť konvenčných sterov, spôsobená neprítomnosťou endocervikálnych buniek, je pomerne častou príčinou opakovania vyšetrenia, čo znamená menej opakovaných vyšetrení pre inherentné chyby.
 3. Vďaka možnosti vyšetrenia viacerých preparátov z tej istej vzorky, je možné indikovať imunocytochemické vyšetrenia a pomocou markerov p16, Ki67 bližšie určiť charakter proliferatívneho procesu na vyšetrovaných bunkách a vysloviť jeho prognózu smerom k malignite alebo benignite.
 4. Zabezpečí extrémne nízky výskyt nečitateľných alebo suboptimálne čitateľných sterov. Nedostatočná kvalita sterov pri klasickej cytológii si za určitých okolností vyžaduje opakovať vyšetrenie.
 5. Paralelné vyšetrenia z jednej vzorky: Liquid Based Cytology umožňuje z jedinej vzorky vyšetrenie HPV infekcie, Chlamýdií, HSV (Herpes simplex virus), Neisseria gonorrhoeae: odpadajú opakované návštevy pacientky u lekára.
 6. Je základňou pre štandardizovanú počítačom asistovanú cytológiu.

Transportné médium na LBC cytologický ster v súčasnosti na Slovensku nie je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, pacientka si tento materiál musí uhradiť sama.

Pokiaľ Vám finančná situácia nedovoľuje absolvovať LBC vyšetrenie, absolvujte cytologický ster klasickou metódou - aj toto vyšetrenie Vám môže zachrániť život.

bottom