Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
3D/4D ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

3D ultrazvukové vyšetrenie je virtuálna priestorová rekonštrukcia obrazu, pri ktorej sa vytvára trojrozmerný priestorový statický obraz plodu.

4D ultrazvukovým vyšetrením získavame priestorové zobrazenie plodu v reálnom čase, pri ktorom vzniká dynamický obraz umožňujúci sledovanie pohybov plodu (pohyby končatín, mimiku tváre, prehĺtanie plodovej vody).

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie je možné realizovať v priebehu celej gravidity, avšak optimálne obdobie je medzi 22. až 26. týždňom tehotenstva.

Limitujúcimi faktormi 3D/4D ultrazvukového vyšetrenia môže byť poloha plodu, množstvo plodovej vody, lokalizácia placenty, hrúbka brušnej steny pacientky. Tieto faktory môžu dĺžku vyšetrenia predĺžiť, prípadne aj znemožniť. Preto aj kvalita ultrazvukového zobrazenia je u rôznych pacientok individuálna.

3D/4D ultrazvuk predstavuje pre budúcich rodičov zážitok vidieť svoje dieťa prenatálne pred narodením. Umožňuje sledovať detaily tváre, končatín, pohyby plodu v reálnom čase. Tento typ ultrazvukového zobrazenia pomáha spresniť diagnózu s posúdením niektorých vývojových anomálií plodu. Je však potrebné zdôrazniť, že klasické 2D ultrazvukové zobrazenie plodu stále zostáva hlavným diagnostickým vyšetrením morfológie plodu slúžiacim na odhalenie vývojových vád.

3D/4D ultrazvuk je nadštandardným vyšetrením, ktoré nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

bottom